Fortnoxlogo

Om FINT

FINT AB är ett svensk bolag som, genom avtal med Fortnox AB, ska lansera Fortnox program i några utvalda länder. 
Fortnox AB har i Sverige nått stora framgångar genom ett koncept som vänder sig till mindre företag. I Sverige har 98% av alla företag färre än 20 anställda. Målgruppen är priskänslig och kräver funktionella program som är lättanvända. Fortnox program fyller dessa krav med god marginal. 
Konceptet bygger på att alla program finns på Fortnox servrar. Kunden når sina program via internet. Därmed är de åtkomliga från vilken internetansluten PC eller Mac var som helst i världen. I Fortnox koncept kan flera användare arbeta samtidigt i samma program och kan dessutom välja vilket språk man vill ha sina menyer i. För närvarande stöds elva olika språk.


 Programutbudet omfattar bland annat bokföring, fakturering, order, tidredovisning, CRM och arkivplats. Programmen anpassas nu av FINT AB till de regelverk som gäller i de olika länder som blir aktuella i utlandssatsningen. 
Målgruppen nås dels genom att många företag blir kunder direkt hos Fortnox via marknadsföring på olika sätt, dels genom ett omfattande samarbete med revisions- och redovisningsbyråer. Avtal finns i Sverige med många mindre byråer och med flera av branschjättarna som PwC, Grant Thornton, Deloitte, BDO med flera.

Om du har frågor och synpunkter ber vi dig kontakta oss via mail, antingen på info@fintab.se eller direkt till företagets VD Camilla Jarnemyr camilla.Jarnemyr@fintab.se.

FINT AB | c/o Videum Science Park, 351 96 Växjö | +46 470 – 32 20 00 | info@fintab.se | www.fintab.se